DrayTek Vigor 2926 FPT

Router Dual-WAN chuyên nghiệp cho doanh nghiệp, phòng game… 2 cổng WAN Gigabit (WAN 2 cho phép chuyển đổi thành LAN 5), RJ-45. 4 cổng LAN Gigabit, RJ-45. 2 cổng USB cho …