FPT Play Box

FPT Play Box – Sản phẩm thế hệ mới chỉ cần dùng WIFI FPT Play Box là một sản phầm công nghệ đột phá của FPT Telecom, cũng là thiết …